اضافه کردن  Open with Notepad

"در این ترفند می خواهیم که به شما اموزش دهیم که چگونه گزینه ی “Open with Notepad”  را به منوی کلیک راست شما اضافه کنیم"

برای این کار نت پد را باز کرده و متن زیر را در ان کپی کنید:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\Open with Notepad]

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\Open with Notepad\command]

@="notepad.exe %1"

سپس SaveAs را انتخاب و فایل را با پسوندreg سیو کنید یعنی با نامی مثل tarfand1.reg خوب کار به پایان رسید. حالا بر روی فایل ساخته شده ی مورد نظر کلیک کرده و ابتداyes  و بعدok  را بزنید.....

ما را در اینستاگرام amozeshpc@ دنبال کنید.