سلام

یه خبر خوب برای تمامی کسانی که دوست دارند در تلگرام ربات و کانال داشته باشن...


ساخت ربات در تلگرام

ساخت کانال در تلگرام