درس اول:آشنایی با محیط کاری فتوشاپ CS4

درس دوم: اصول اولیه کار با فتوشاپ

درس سوم: انتخاب کردن در فتوشاپ

درس چهارم: کار کردن با لایه ها در فتوشاپ

درس پنجم: اندازه و وضوح تصویر در فتوشاپ

درس ششم: ذخیره سازی فایل ها در فتوشاپ

درس هفتم: کراپ کردن تصویر در فتوشاپ

درس هشتم: تنظیم نور عکس در فتوشاپ

درس نهم: تنظیم رنگ عکس در فتوشاپ